• 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 6
 • 7
 • 8
 • 8
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

XXII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzi…

XXII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda". Biennale Sztuki w Koszalinie

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1803739470119624&set=pcb.1803740893452815 7 czerwca odbył się wernisaż prac XXII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda". Biennale Sztuki w Koszalinie. Nasze uczennice: Milena Gajdowska i Julia Pawłowicz miały możliwość uczestniczenia...

Więcej...

Wycieczka do Warszawy kl. 6

Wycieczka do Warszawy kl. 6

W dniach 3-5 czerwca 2024r. klasy 6a, 6b, 6c i kilka osób z 7a wybrały się na wymarzoną wycieczkę do Warszawy. Staraliśmy się odwiedzić najważniejsze miejsca w naszej pięknej stolicy:...

Więcej...

Lekcja z legendą

Lekcja z legendą

W poniedziałek 3 czerwca 2024r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 gościła znana graficzka, plakacistka oraz autorka Legend o Starogardzie Gdańskim, pani Martyna Pazera. Uczniowie klasy IIIa mieli zaszczyt wysłuchać...

Więcej...

Lekcja malarstwa

Lekcja malarstwa

W środę 29 maja uczniowie klasy 2a świętowali zbliżający się Dzień Dziecka. Z tej okazji wzięli udział w warsztatach plastycznych, które poprowadził starogardzki artysta malarz pan Józef Olszynka.

Więcej...

Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową

28 maja przeprowadzono w naszej szkole praktyczny egzamin na kartę rowerową. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała przedstawicielka Policji w Starogardzie Gd., Pani Katarzyna.

Więcej...

Fabryka czekolady

Fabryka czekolady

W poniedziałek 27 maja uczniowie klas 1-3 wzięli udział w smakowitych warsztatach czekolady. Każdy uczestnik miał możliwość przygotowania własnej słodkiej niespodzianki. 

Więcej...

Dzień Matki

Dzień Matki

Klasy III oraz klasa IB dla Kochanych Mam:) https://youtube.com/shorts/tRKA9_5WuSA?feature=share

Więcej...

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 2023/2024

Tematyka posiedzeń

Odpowiedzialny

Termin

1. Organizacja roku szkolnego

2. Zatwierdzenie planów pracy, planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor, wicedyrektor

30.08.2023 r.

13.09.2023 r.

Rady szkoleniowe i wynikające z bieżących potrzeb:zgodnie z harmonogramem bieżącym

Dyrektor

Zgodnie z harmonogramem

Rada klasyfikacyjna śródroczna:

• zatwierdzenie ocen

• sprawy bieżące/komunikaty

• ewaluacja realizowanych programów nauczania

Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze:

• sprawozdania wychowawców z działalności wychowawczej

• sprawozdania liderów zespołów przedmiotowych i problemowo-zadaniowych

•sprawozdanie dyrektora ze  sprawowanego nadzoru pedagogicznego

• sprawy różne

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

Dyrektor, wicedyrektor

 

Dyrektor

 

 

 

 

Dyrektor, wicedyrektor

23.01.2024 r.

 

24.01.2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2024 r.

Podsumowanie pracy szkoły za rok 2023/2024

• informacja z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

• projektów/innowacji

• sprawozdanie wychowawców z działalności wychowawczej

• sprawozdania inne, np.: pedagoga szkolnego, z pracy biblioteki, SU

• uchwały, wnioski

Dyrektor

21.06.2024 r.

Spotkanie Rady Rodziców

Dyrektor

13.06.2024 r.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour