• 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 6
 • 7
 • 8
 • 8
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

12 stycznia uczniowie klas V-VII uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską. Tematem spotkania była odpowiedzialność osób nieletnich w świetle obowiązujących ustaw, rola szkoły i rodziny w budowaniu bezpiecznego otoczenia...

Więcej...

Zbiórka "Dla Olusia"

Zbiórka "Dla Olusia"

Kochani Uczniowie, Rodzice, Pracownicy szkoły! Kolejny raz pokazaliśmy, że razem możemy zdziałać dużo więcej niż w pojedynkę.

Więcej...

Lekcje gotowania

Lekcje gotowania

9 grudnia na zajęciach koła czytelniczo-turystycznego uczennice przygotowywały potrawy turystyczno-świąteczne. Dzieci uczyły się czytania przepisów kulinarnych, organizacji pracy, nakrywania stołu i oczywiście przyrządzania samych potraw.

Więcej...

Nagrody w konkursach

Nagrody w konkursach

6 grudnia uczniowie klasy IIa i IIb uczestniczyli w wyjściu do kina "Sokół", gdzie odbyło się finałowe rozstrzygnięcie XV edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego „Mikołaj moich marzeń". Uczeń kl.IIa – Adrian Groszkowski...

Więcej...

„Mikołajki na sportowo”

„Mikołajki na sportowo”

6 grudnia to jeden z magicznych, grudniowych dni… Mimo zimna za oknami, ten miesiąc kojarzy się z ciepłem i serdecznością. W naszej szkole dzień ten obchodziliśmy wyjątkowo.

Więcej...

Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w zajęc…

Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w zajęciach nt. lektury "Ania z Zielonego Wzgórza"

W dniach 21-25 listopada uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w zajęciach nt. lektury "Ania z Zielonego Wzgórza", przeprowadzonych przez Wypożyczalnię i Czytelnię dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Więcej...

Starogardzki Quest Staromiejski

Starogardzki Quest Staromiejski

24 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji Starogardzki Quest Staromiejski , w którym poprzez edukacyjną grę terenową poznali historię naszego miasta.

Więcej...

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 2022/2023

Tematyka posiedzeń

Odpowiedzialny

Termin

1. Organizacja roku szkolnego

2. Zatwierdzenie planów pracy, planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor, wicedyrektor

VIII,IX 2022

13 IX 2022

Rady szkoleniowe:

zgodnie z harmonogramem bieżącym

Dyrektor

Zgodnie z harmonogramem

Rada klasyfikacyjna śródroczna:

zatwierdzenie ocen

sprawy bieżące/komunikaty

ewaluacja realizowanych programów nauczania

Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze:

sprawozdania wychowawców z działalności wychowawczej

sprawozdania liderów zespołów przedmiotowych i problemowo-zadaniowych

sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

sprawy różne

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

12 I 2023

 

 

 

12 I 2023

 

 

 

13 VI 2023

Podsumowanie pracy szkoły za rok 2021/2022

informacja z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

projektów/innowacji

sprawozdanie wychowawców z działalności wychowawczej

sprawozdania inne, np.: pedagoga szkolnego, z pracy biblioteki, SU

uchwały, wnioski

Dyrektor

23 VI 2023

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour