• 1
 • 2
 • 3
 • 6
 • 4
 • 5
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 201…

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020

     W warunkach ograniczeń pandemii pożegnaliśmy ostatni rok szkolny w murach ponad 100-letniej "Dwójeczki".     

Więcej...

Najlepszy Absolwent 2019/2020

„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.”  – Vernon Howard      Najlepszym absolwentem naszej szkoły został uczeń klasy VIII c – Szymon Pyrzyński.  ...

Więcej...

Dagmara Chmielecka finalistką wojewódzki…

Dagmara Chmielecka finalistką wojewódzkiego konkursu z języka polskiego

    W  roku szkolnym 2019/2020 uczennice naszej szkoły rozwijające swoje zainteresowania przystąpiły do organizowanego corocznie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku konkursu przedmiotowego z języka polskiego.    Konkurs jest kierowany...

Więcej...

"Uno, due, tre - zabawy z językiem …

"Uno, due, tre - zabawy z językiem włoskim" w ramach innowacji

"Uno, due, tre - zabawy z językiem włoskim" w ramach innowacji     

Więcej...

Szkolne Koło Czytelniczo-Krajoznawcze z …

Szkolne Koło Czytelniczo-Krajoznawcze z wizytą w introligatorni

     20 lutego uczniowie koła czytelniczo – turystycznego zapoznali się ze sztuką introligatorską podczas zajęć organizowanych przez Panią Milenę „Introligatorkę”. Pani Milena wprowadziła nas w tajemnice zawodu introligatora, pokazała...

Więcej...

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

     Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja...

Więcej...

„Shrek – baśń o tolerancji”

     Dnia 6 lutego 2020 r. młodsi  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym, pt. „Shrek – baśń o tolerancji”. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wrocławia.

Więcej...

Przedstawienie "Inny chłopak" …

     Dnia 6 lutego bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyliw spektaklu teatralnym pt. "Inny chłopak, opowieść o tolerancji”. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wrocławia.

Więcej...

Koncert piosenki i poezji patriotycznej

Koncert piosenki i poezji patriotycznej

     30 stycznia 2020 r.  z okazji  100 rocznicy przyłączenia Starogardu do Macierzy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Koncert piosenki  i poezji patriotycznej. W widowisku wiersze...

Więcej...

Wycieczka edukacyjna do Kwidzyna

     Dnia 26 kwietnia A.D. MMXIV grupa chętnych uczniów z koła przyrodniczego i Klubu czytelniczego PSP2 oraz Pani Małgorzata Wójcik i Barbara Gałkowska, zebrali się o abstrakcyjnej godzinie 4.50 (RANO!)przy dworcu PKP
w Starogardzie Gd. w celu odbycia wycieczki edukacyjnej do Kwidzyna. Podążając tropem Krzyżaków, biskupów pomezańskich, zabytków i przyrody, przeżyliśmy niezwykłe 12 i pół godziny przygód. Zdobyliśmy wiedzę z zakresu turystyki, historii, religii, przyrody, techniki, architektury, dendrologii, ornitologii, językoznawstwa, kolejarstwa…, idt. Tak szeroki zasób wiedzy wywołał wśród niektórych uczestników wycieczki efekty uboczne…: Ola i Nikola doświadczyły głupawki turystycznej, Mikołaj kołysany równomiernym rytmem ruchu pociągu zapadł w błogi sen, Łukasz doznał wilczego apetytu, Kinga rumieńców wiedzy a u Elizy, po próbie zamknięcia w krześle tortur przybyło sił witalnych. Do Starogardu przybyliśmy z efektem błysków piorunów.

     Kilkoro uczniów pełniło rolę przewodników. Ich prace prezentujemy niżej.

Oskar Kurs kl. VI b: Kwidzyn ul. Kościelna

Ulica ta istniała już przed rokiem 1772. Jeszcze przed wybudowaniem kościoła nosiła nazwę Kreuzgasse, prawdopodobnie od krzyża, który stał w miejscu późniejszej budowli kościoła (z języka niemieckiego Kreuz - krzyż). Do roku 1945 ulica ta nosiła nazwę Kirchen Straβen. Dzisiejsza nazwa, podobnie jak ta, funkcjonująca przed wojną nawiązuje do zbudowanego w latach 1846-1886 Kościoła p.w. Świętej Trójcy.

Kinga Kosidowska kl. Vb: Zamek w Kwidzynie.

Zamek na przestrzeni dziejów był wielokrotnie przebudowywany, w zależności od różnych czynników był rozbudowywany i częściowo rozbierany. W czasie swego największego rozwoju (między XVI a XIX wiekiem) stanowił on czteroskrzydłowy, regularny kompleks z krużgankowym dziedzińcem wewnętrznym. W narożach rozbudowano regularne czteroboczne wieże, zwieńczone strzelistymi czterospadowymi dachami. Wyjątkiem pozostała wysoka (59m) wieża znajdująca się w południowo wschodnim narożu, będąca jednocześnie dzwonnicą katedry. Na przełomie XVIII i XIX wieku zamek został częściowo rozebrany przez władze pruskie. Demontaż objął dwa skrzydła: wschodnie (przylegające do katedry) i reprezentacyjne skrzydło południowe (znajdujące się od strony starego miasta), w którym znajdował się między innymi refektarz biskupi. Od tego czasu zamek stracił swą zamkniętą, regularną formę. Charakterystycznym elementem zamku jest największa na terenie państwa krzyżackiego wieża sanitarno-obronna gdanisko - usytuowana w odległości 55 metrów od zachodniego skrzydła zamku na najniższych terasach doliny wiślanej. Gdanisko jest połączone z głównym korpusem zamku najdłuższym na świecie gankiem wspartym na pięciu wysokich arkadach o wysokości kilkunastu metrów.

Wiktoria Kaczmarek kl. Vb: Zamek w Gniewie

                Jest to krzyżacki zamek na planie czworoboku. Zbudowany pod koniec XII i w pierwszej połowie XIV wieku był najpotężniejszą twierdzą Zakonu na lewym brzegu Wisły. Stanowił siedzibę komtura. Podczas rozbiorów wielokrotnie zmieniał swą funkcję, służąc m.in. za spichlerz (w tym celu przebudowany w XVIII w.)i więzienie. Rekonstruowany w połowie XIX w.. Wtedy też rozebrano dużą, czworoboczną wieżę w narożu wschodnim i zastąpiono ją wieżyczką. W 1921 r. zamek spłonął w pożarze. Odbudowa zabytku rozpoczęła się w latach 1968-1974, a jej sponsorem były Zakłady Mechanizmów Okrętowych „FAMA”. Drugi etap odbudowy rozpoczął się w 1992 r. z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy. Obecnie na zamku odbywają się turnieje rycerskie, pokazy kowalstwa artystycznego, kolonie i inne imprezy.

                Malbork

                Malbork kojarzy się zazwyczaj z potężną, średniowieczną warownią krzyżacką dominująca nad nizinnymi Żuławami. Malbork to jednak nie tylko zamek. Powstałe przy nim miasto Marienburg otrzymało w 1286 roku dokument lokacyjny. Na wysoczyźnie górującej nad rzeką, na południe od terenów zamkowych, powstało miasto, na terenie którego zbudowano Ratusz (ok. 1380), miejską farę pod wezwaniem św. Jana, Wysokie i Niskie Podcienia oraz system murów obronnych z bramami Mariacką i Garncarską, ochraniający zabudowę mieszkalną. Będący w rozkwicie zamożności i znakomicie obwarowany Malbork spalili Krzyżacy w lipcu 1410 roku. Nastąpiło to tuż przed oblężeniem zamku przez wojska króla Władysława Jagiełły. Miasto zostało odbudowane, naprawiono zrujnowane fortyfikacje i zbudowano nowe. W czasie wojny trzynastoletniej miasto poważnie ucierpiało. Zniszczeniu uległo wiele budynków, kościół św. Jana, Dwór Artusa oraz południowy szczyt ratusza. Od 1466 roku gdy Malbork był już pod polskimi rządami, powrócił do zamożności, głownie dzięki współuczestniczeniu w handlu polskim zbożem i drzewem, rozwojowi rzemiosła i znacznym dochodom z posiadłości żuławskich.

                Kwidzyn-ul. Magazynowa

                Przed wojną funkcjonowały trzy nazwy tej ulicy. Dwie w jednym czasie przypisane były do konkretnych odcinków. Mälzergasse (z języka niemieckiego Mälzer - słodownik) nazywano południowy odcinek, Engegasse dotyczył północnego odcinka ulicy (z języka niemieckiego eng - wąski, ciasny). Plany z początku XX wieku przedstawiają już nazwę Speicherstrasse (z języka niemieckiego Speicher - spichlerz, skład). Powojenna nazwa nawiązuje do zabudowy sprzed 1945 roku i pochodzi od przymiotnika magazynowy. Przy ulicy tej znajduje się lokal "Staromiejska", w którym można spotkać zarówno młodzież jak i ludzi starszych.

Zapraszamy do oglądania na żywo wylęgu pustułki: http://zamek.kwidzyn.pl/index.php?p=wydarzenia&aid=83 

    Aby utrzymać ciągłość wydarzeń, zdjęcia są ponumerowane. Numery znajdują się w lewym górnym roku zdjęcia. Opis prezentujemy niżej.

 1.   Dworzec PKP Starogard Gd. przed świtem.

2.;3. Podróż pociągiem z przesiadkami w Tczewie i Malborku.

4.;5. Dotarliśmy na miejsce: dworzec PKP Kwidzyn. Neogotycki, zbudowany w drugiej połowie XIX wieku.

 1. Bicykl na rondzie ulic Chopina i Kościuszki.
 2. Kościół OO. Franciszkanów pod wezwaniem św. Trójcy, wzniesiony w latach 1846 - 1858 z cegły w stylu neogotyckim według projektu K. F. Schinkla. Forma bazyliki starochrześcijańskiej z oryginalną dwuwieżową fasadą wschodnią.

8.;9. Spichlerz (i głowa ElizyJ) szachulcowy z początku XIX w.

10. Zaczęliśmy od zwiedzania najstarszej części Konkatedry św. Jana Ewangelisty.

11. Dowiedzieliśmy się czym charakteryzuje się styl gotycki i co to jest sklepienie gwiaździste i trójdzielne.

12. W południowej ścianie prezbiterium w kaplicy błogosławionej Doroty z Mątowów.

13.; 14. Rzeźbiony tron biskupi w czarnym dębie z 1504r. o formach późnogotyckich z herbem diecezji i herbem  biskupa.

15. Kolaż. Katedra była tak duża, że zdjęcia nie zmieściły się na stronie…

16. Kolaż. Malowidła ścienne z przełomu XIV/XV w., całkowicie przemalowe w XIX i XX w. Mają formę fryzu przebiegającego wzdłuż ścian naw bocznych, pod oknami. Niedawno znaleziono dalszą część malowideł a ich odkrycie spod tynku ma kosztować ponad 7000000zł.

17. Prezbiterium.

18. Jesteśmy na dziedzińcu zamkowym J

19. W wieży studziennej. Nawet w czasie naszej wycieczki widzieliśmy jak wybija woda z ziemi do studni. I jaka była czysta!

20. Dawna toaleta… w tzw. wieży higienicznej. Dawniej (na miejscu obecnej ulicy) płynęła rzeka.

21. Gdanisko- z 1393 r. Wysokość gdaniska (tak nazywano ”toaletę” już w 1393 roku) osiąga kilkanaście metrów, co jest imponujące w połączeniu z długością korytarza prowadzącego do szaletu. Ów korytarz jest naprawdę długi (54 metry), co sprawia, iż wychodek w kwidzyńskim zamku jest naprawdę niezwykły. Próbowaliśmy  pomyśleć o tym jak zakonnik biegł 54 metry przez korytarz za potrzebą by otworzyć klapę od toalety i spojrzeć w przepaść : ). Teraz w przejściu jest wystawa cechu regionalnego.

22. Z wystawy w gdanisku: grzebienie do czesania lnu.

23. Zaduma przy dawnej toalecie…

24. Powrót do sal zamkowych. W każdej sali był przepiękny i ciepły piec kaflowy z ogrzewaniem elektrycznym.

25.;26. Wystawa skarbonek. Niektóre były bardzo pomysłoweJ

Kolaż bez numeru: zajęcia przyrody w salach przyrodniczych zamku.

27. Nasz szkolny przewodnik Wiktoria Kaczmarek opowiada o zamku w Gniewie (widoczny w oddali za gdaniskiem).

28. Wspomnienia z piwnic zamkowych (kolaż).

29. Zdobyliśmy zamek!

30. I głodni poszliśmy spacerkiem do pizzerii Da Grasso.

31. Potem poobiedni relaks w parku przy ul. Spacerowej.

32.;33. Jeszcze po drodze postój na kolorowe drinki (bezalkoholowe) w pubie SENSUS.

34. I to już koniec wycieczki…

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour